Werken bij Stichting SeeYou
Bedrijven
Werken bij

Stichting SeeYou

Welkom bij Stichting SeeYou

SeeYou werkt aan een wereld waarin mensen met een handicap een eerlijke kans krijgen op (oog)zorg, onderwijs en werk. Dat doen we samen met mensen met een handicap én in verbinding met iedereen die onze idealen deelt, zowel in Nederland als wereldwijd. Wij willen bijdragen aan een wereld die recht doet aan mensen met een handicap. Het VN-verdrag inzake de Rechten van Mensen met een Handicap is onze leidraad. Mensen met een handicap behoren tot de meest gemarginaliseerde groepen in ontwikkelingslanden. Zij vormen het hart van en geven richting aan ons werk.

Stichting SeeYou