Werken bij Stichting Omgaan met Pesten
Bedrijven
Werken bij

Stichting Omgaan met Pesten

Welkom bij Stichting Omgaan met Pesten

Wij spannen ons in om enerzijds pesten te voorkomen (preventief) en anderzijds om pesten op te lossen (curatief), of de gevolgen daarvan te beperken. Stichting Omgaan met Pesten wil individuen en organisaties helpen pesten tegen te gaan en richt zich op alle facetten van het pestprobleem.

Slachtoffers van pesten worden getraind en ondersteund in het toepassen van de Sta-Sterk-methode, waardoor pesten afneemt of stopt. Maar ook mensen in de (directe) omgeving zijn onderdeel van onze aanpak; ouders, klasgenoten, familieleden en professionals (zoals docenten en leerplichtambtenaren). Ook zij kunnen door trainingen te volgen of lezingen en workshops bij te wonen leren hoe zij pesten in hun omgeving of werk tegen kunnen gaan.

Voor meer informatie over de Stichting en een overzicht van onze trainers kunt u kijken op: https://www.omgaanmetpesten.nl

Stichting Omgaan met Pesten