Werken bij Stichting Move
Bedrijven
Werken bij

Stichting Move

Stichting Move zet zich in voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten. In onze doorlopende leerlijn van maatschappelijke projecten ontdekken zij hun talenten en welke waardevolle positie zij in de samenleving kunnen innemen.

Stichting Move laat kinderen samen met studenten in actie komen voor hun omgeving. Zo merken deze kinderen wat ze kunnen bereiken en welke impact ze op hun eigen leefomgeving kunnen hebben. Je organiseert bijvoorbeeld een spelletjesmiddag voor ouderen, maakt een graffiti kunstwerk in de wijk of creëert een rookvrije zone op het schoolplein. Tijdens een Move-project leer jij hoe je je omgeving kunt motiveren en activeren om samen iets te bereiken en doe je ervaring op in projectmanagement. Je wordt tijdens het project gecoacht en begeleid door een projectcoördinator van Move die je helpt je talenten in te zetten.

Stichting Move