op Vrijwilligers.works
Bedrijven
Werken bij

Stichting Mentorschap Noordwest en Midden

Stichting Mentorschap Noordwest en Midden biedt mentorschap aan mensen die door ziekte of een beperking niet goed zelf de regie over hun zorg en welzijn kunnen voeren. En geen familie of vrienden hebben om hen hierbij te ondersteunen. De Stichting wordt hiervoor door de rechtbank aangesteld als wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger. De vrijwillige mentoren die bij de Stichting werkzaam zijn voeren het mentorschap uit met een mandaat.

Stichting Mentorschap Noordwest en Midden