Werken bij Jet-Net & TechNet
Bedrijven
Werken bij

Jet-Net & TechNet

Jet-Net & TechNet biedt basisscholen ondersteuning bij het invoeren van wetenschap & technologie in het onderwijs. Het is belangrijk om kinderen op jonge leeftijd te laten kennismaken met wetenschap en technologie. Uit onderzoek weten we dat kinderen tussen hun 9e en 14e jaar beroepsbeelden vormen en beroepskeuzes uitsluiten. Bovendien levert techniek een belangrijke bijdrage aan de talentontwikkeling van kinderen.

Onze visie op goed wetenschap- en techniekonderwijs:

  • Het draagt een breed beeld van techniek uit en spreekt ieder kind aan;
  • Het vormt een structureel onderdeel van het curriculum en is geïntegreerd in andere vakken;
  • De eigen leerkracht geeft de lessen;
  • Kinderen ontdekken en ervaren zelf (via de methodiek van O&O-leren);
  • De buitenwereld en/of het bedrijfsleven speelt een rol.
Jet-Net & TechNet