Werken bij Humanitas Twente
Bedrijven
Werken bij

Humanitas Twente

Over Humanitas Twente

Humanitas Twente wil een bijdrage leveren aan een sterke en humane samenleving. We geloven dat ieder individu sterker is dan hij denkt. Is dat even niet het geval, dan ondersteunen we diegene, met een vrijwilliger, zodat hij vroeg of laat zelf weer verder kan. Jaarlijks geven zo'n 650 vrijwilligers 2400 mensen tijdelijk een steuntje in de rug.

 

Activiteiten bij Humanitas Twente

Gezinsondersteuning

Ondersteunt gezinnen door o.a. een luisterend oor te bieden, hun eigen ervaring als opvoeder te delen of door praktische hulp te bieden. De inzet is erop gericht dat gezinnen op eigen kracht weer verder kunnen en kinderen opgroeien in een positief opvoed­ klimaat. Hier kunnen we verschil­lende methodieken voor inzetten.

 

Thuisadministratie

Ondersteunt mensen bij het op orde brengen en houden van hun financiële thuisadministratie. De ondersteuning is gericht op het zelfstandig kunnen voeren van de administratie en het voorkomen van schulden. Ook vindt begelei­ding aan het begin en aan het eind van de schuldhulpverlening plaats.

 

BOR

Begeleidt gescheiden ouders en hun kinderen in het tot stand brengen van een plezierige, veilige en verantwoorde omgangsregeling van de kind(eren) met hun uitwonende ouder. Het doel is rust en stabiliteit in de opvoedings­ situatie te creëren zodat kinderen zich adequaat ontwikkelen en niet worden blootgesteld aan ouderlijke conflicten. Het contactherstel wordt stapsgewijs opgebouwd.

 

Match 

Ondersteunt jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Dit kunnen jonge ouders zijn, scholieren, jonge nieuwkomers, dak­ en thuisloze jongeren of jongeren die een link hebben met de jeugdzorg. Jongeren worden ondersteund bij het vinden van hun plek in de maatschappij, het versterken van zelfvertrouwen en het opbouwen van hun netwerk, het maken van keuzes in schoolloopbaan, werk of vrije tijd. Een coach kan ook worden ingezet tijdens of aanslui­tend aan een jeugdzorgtraject, om het effect van de hulpverlening te versterken en de uitstroom te bevorderen.

 

Tandem

Ondersteunt mensen die zich om welke reden dan ook geïsoleerd en alleen voelen. Vrijwilligers helpen stapsgewijs een netwerk op te bouwen en/of te onderhouden. Ze werken samen met de deelnemers aan het zelfvertrouwen en de competenties hier zelfstandig stappen in te zetten. De onder­steuning is tijdelijk en gericht op zelf weer verder kunnen. Vrijwilligers van Tandem zijn ook getraind om specifieke vragen van bijvoorbeeld ex­gedetineerden, nieuwkomers of (ex)cliënten van hulpverleningsinstanties op passende wijze op te pakken.

 

Samen Actief

Ondersteunt mensen met een migratieachtergrond. De vrijwillig­ ers ondersteunen in de breedte bij het wegwijs worden in en/ of actief deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Dit gebeurt veelal in de eigen taal. Samen met de vrijwilliger leren mensen bijvoor­ beeld waar ze voor welke zaken terecht kunnen of wat hun rechten en plichten in Nederland zijn. Ook in het opbouwen van een netwerk, het vinden van aansluiting of het kennismaken met Nederlandse gewoonten kan een vrijwilliger ondersteunen.

 

 

Humanitas Twente