Marketingstrategie

Online cursus Marketingstrategie

Marketing staat voor gericht zijn op de klant en voor tegemoetkomen aan zijn of haar wensen en behoeften. Wil jij te weten komen wat belangrijk is bij marketing, dan is deze online cursus helemaal voor jou bestemd. 

Deze online cursus marketingstrategie maakt deel uit van het thema "Marketing & Sales".

Als je echt omzet wilt maken en die omzet omhoog wilt zien gaan, dan kan het niet anders of je maakt werk van marketing. Marketing staat voor gericht zijn op de klant en voor tegemoetkomen aan zijn of haar wensen en behoeften. Natuurlijk weet iedereen dat, en er bestaat ook wel een algemeen idee over hoe marketing werkt. Wil jij in een samenhangend overzicht te weten komen wat echt belangrijk is bij marketing, dan is deze e-learning helemaal voor jou bestemd. Een zakelijke benadering zonder ruis, een deskundige opzet, compact onder woorden gebrachte stof in begrijpelijke taal, dat is wat deze online cursus onderscheidt van veel ander lesmateriaal.

De online cursus 'Marketing' legt eerst de voornaamste principes en uitgangspunten van marketing uit, waarna de diverse vormen van marketing kort worden besproken. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de belangrijke verschijnselen van marktsegmentatie en -fragmentatie. Daarbij komen de diverse criteria voor marktsegmentatie aan de orde. Natuurlijk ontbreekt de noodzakelijke uitleg over de verschillende marktstrategieën niet. In het kader van de zogeheten marketingmix worden de zeven P's (dat zijn de voornaamste marketinginstrumenten) besproken. Ook komen de onmisbare concepten als winkelbeeld en winkeltrouw in deze cursus aan bod.

Duur van de online cursus
De e-learning 'Marketing' duurt ongeveer 40 minuten. Wil je het maximale rendement uit je online training halen, gebruik dan de ondersteunende lesmaterialen. Hiermee heb je trainingsmateriaal voor circa 1 week.

Doelgroep
Deze e-learning is bestemd voor iedereen die behoefte heeft aan nuchtere, samenvattende en op de praktijk gerichte informatie over de voornaamste uitgangspunten en principes van marketing. Als je deze online training wilt inzetten voor de opleiding die je volgt, werk je aan de volgende beroepscompetenties op MBO-niveau: Beslissen en activiteiten initiëren, Relaties bouwen en netwerken, Overtuigen en beïnvloeden, Presenteren, Op de behoeften en verwachtingen van de 'klant' inspelen.

Lesmaterialen
De cursus 'Marketingstrategie - De opbouw van marketingstrategieen en het waarom achter prijs - product etc, de 7 p's' bestaat uit: VideoCollege, E-Book, Begrippenlijst, Tools voor Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP), Praktijkopdracht, Leerjournaal, Samenvatting, Aanbevolen aanpak.

Toetsing
De online cursus 'Marketingstrategie - De opbouw van marketingstrategieen en het waarom achter prijs - product etc, de 7 p's' wordt afgesloten met een eindtoets. De eindtoets bestaat uit meerkeuzevragen.

Certificaat
Als je slaagt voor de eindtoets, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard bij je loopbaanprofiel plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!