Organisatie

Online cursus Organisatie

Wist je dat de manier waarop een onderneming georganiseerd wordt vaak beslissend kan zijn voor het uiteindelijke succes? Er zijn heel wat boeken en handleidingen op de markt over organisatiekunde. Als jij behoefte hebt aan een korte, zakelijke introductie in het onderwerp 'Organisatie', dan kun je met deze online cursus een heel eind komen.

Natuurlijk heeft jouw bedrijf in de loop van een langere of kortere tijd al een bepaalde organisatievorm gekregen. Misschien wel min of meer automatisch: het liep zoals het ging, met de groei mee zo ongeveer. Maar wist je dat de manier waarop een onderneming georganiseerd wordt vaak beslissend kan zijn voor het uiteindelijke succes? Er zijn heel wat boeken en handleidingen op de markt over organisatiekunde. Als jij behoefte hebt aan een korte, zakelijke introductie in het onderwerp 'Organisatie', dan kun je met deze online cursus een heel eind komen.

De online cursus 'Organisatie' bespreekt de voornaamste uitgangspunten voor het verbeteren van een organisatie. Natuurlijk passeren daarbij de tien organisatieprincipes de revue (van Doelstelling tot en met Continuïteit). Verder maakt deze online training je bewust van de diverse managementniveaus (strategisch, tactisch en uitvoerend) en de bijbehorende kernactiviteiten. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de verschillende systemen voor verdeling en indeling van taken binnen een organisatie. Dit onderdeel hangt nauw samen met uitleg over het ontwerpen van een 'leesbare' structuur voor de organisatie waarin jij misschien wel een centrale rol speelt. De e-learning sluit af met de voornaamste bijzonderheden in verband met de 'cultuur' van een organisatie.

Duur van de online cursus
De e-learning 'Organisatie' duur ongeveer 45 minuten. Wil je het maximale rendement uit je online training halen, gebruik dan de ondersteunende lesmaterialen. Hiermee heb je trainingsmateriaal voor circa 2 weken.

Doelgroep
Deze e-learning is bestemd voor managers, leidinggevenden en verder voor iedereen die om wat voor reden dan ook belangstelling heeft voor het organiseren van een onderneming. Als je deze online training wilt inzetten voor de opleiding die je volgt, werk je aan de volgende beroepscompetenties (op MBO-niveau): Beslissen en activiteiten initiëren, Aansturen, Samenwerken en overleggen, Analyseren, Plannen en organiseren, Bedrijfsmatig handelen.

Lesmaterialen
De cursus 'Organisatie - Organisatiekunde maakt inzichtelijk: tijd voor verandermanagement of never change a winning team?' bestaat uit: VideoCollege, E-Book, Tools voor Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP), Leerjournaal, Samenvatting, Aanbevolen aanpak, Een organisatieschema opzetten.

Toetsing
De online cursus 'Organisatie - Organisatiekunde maakt inzichtelijk: tijd voor verandermanagement of never change a winning team?' wordt afgesloten met een eindtoets. De eindtoets bestaat uit meerkeuzevragen.

Certificaat
Als je slaagt voor de eindtoets, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard bij je loopbaanprofiel plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!

Tags: Leiderschap - Professionalisering