Analytisch en creatief denken

Online cursus Analytisch en creatief denken

Tussen een analytische en een creatieve benadering van een probleem of vraag bestaat een groot verschil. Beide benaderingen kunnen nuttig zijn, maar het is de kunst om uit te maken welke denkstijl op welk moment het allerbeste uitkomt. Deze online cursus helpt je om de twee denkstijlen en de voordelen beide te begrijpen.

Tussen een analytische en een creatieve benadering van een probleem of vraag bestaat een groot verschil. Beide benaderingen kunnen nuttig zijn, maar het is de kunst om uit te maken welke denkstijl op welk moment het allerbeste uitkomt. Deze online cursus helpt je om de twee denkstijlen en de voordelen van elk van beide te begrijpen. Het gaat daarbij niet om de vraag welke stijl 'beter' of 'minder goed' is. Je leert ook scherp te kijken naar de situatie waarbinnen een vraag of een probleem zich voordoet. Een online training die erg handig is voor mensen die ontdekken dat hun voorraad keuzemogelijkheden nodig aan een update toe is!

In de online cursus 'Analytisch en creatief denken' gaat het over het structureren en laten aansluiten van je denkvermogen bij specifieke situaties. De vereiste vaardigheden die aansluiten bij deze twee denkstijlen komen uitgebreid ter sprake. Door deze online training heen behandel je een levensecht 'probleem' en ook in de toetsvragen word je met de neus op uit het leven gegrepen feiten gedrukt... Als je deze e-learning serieus aanpakt, ben je aan het eind ervan in staat om de opgedane kennis toe te passen op grotere en kleinere vraagstukken uit je eigen leef- en werkomgeving.

Duur van de online cursus
De e-learning 'Analytisch en creatief denken' duurt ongeveer 40 minuten. Wil je het maximale rendement uit je online training halen, gebruik dan de ondersteunende lesmaterialen. Hiermee heb je trainingsmateriaal voor circa 2 weken.

Doelgroep
Deze e-learning is geschikt voor leidinggevenden, managers en alle andere mensen die merken dat ze soms vastlopen in hun denkproces. Als je deze online training wilt inzetten voor de opleiding die je volgt, dan werk je aan de volgende beroepscompetenties (op MBO-niveau): Analyseren, Creëren en innoveren, Instructies en procedures opvolgen, Omgaan met verandering en aanpassen.

Lesmaterialen
De cursus 'Analytisch en creatief denken - Weten welke denkstijl bij jou het beste past' bestaat uit: VideoCollege, E-Book, Tools voor Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP), Leerjournaal, Samenvatting, Regels voor creatief denken, Overzicht analytisch denken, Drie fasen in creatief denken, Aanbevolen aanpak.

Toetsing
De online cursus 'Analytisch en creatief denken - Weten welke denkstijl bij jou het beste past' wordt afgesloten met een eindtoets. De eindtoets bestaat uit meerkeuzevragen.

Certificaat
Als je slaagt voor de eindtoets, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard bij je loopbaanprofiel plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!