op Vrijwilligers.works
Bedrijfsvacatures

Werken bij

Home-Start Purmerend - Beemster

  • kinder- en jeugdpsycholoog
  • maatschappelijk werker, specialisatie kinder- en jeugd
  • Zorg & welzijn
  • In overleg

Positieve opvoeders gezocht!

Vrijwilligers van Home-Start bieden op vriendschappelijke basis steun en praktische 
hulp aan gezinnen met kinderen tot achttien jaar en vanaf 28 weken zwangerschap 
die een tijdje een steuntje in de rug nodig hebben. Home-Start Purmerend/Beemster wordt aangeboden door Humanitas Zaanstreek-Waterland. Home-Start draait op vrijwilligers.

Home-Start vrijwilligers:
• zijn een dagdeel per week beschikbaar
• hebben ervaring met het opvoeden van kinderen
• hebben een positieve levenshouding
• staan open voor andere culturen.

Je krijgt van Home-Start:
• een voorbereidende cursus (start september 2023)
• persoonlijke begeleiding
• deskundigheidsbevordering door groeps- en themabijeenkomsten
• vergoeding van gemaakte reiskosten
• vrijwilligerswerk dat voldoening geeft.

Informatie en aanmelding: m.povee@humanitas.nl of 06 22411860. 

Mimi Povee, Home-Start coordinator Purmerend
Kijk op www.home-start.nl voor meer informatie.